Oddział hematologiczny nowotworów krwi

Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi przyjmuje pacjentów w trybie planowym ze skierowaniem na pobyt dzienny.

Leczymy pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego, takimi jak:

  • pierwotne niedobory immunologiczne,
  • choroby rozrostowe (nowotworowe) układu chłonnego i granulocytarnego,
  • białaczki limfocytowe,
  • chłoniaki nieziarnicze,
  • przewlekłe białaczki szpikowe,
  • szpiczaki plazmocytowe,
  • nadpłytkowość samoistną.

 

 W ramach Oddziału Hematologicznego Nowotworów Krwi wykonywane są zabiegi lecznicze: erytroaferezy.

Erytroafereza lecznicza- metoda lecznicza polegająca na automatycznej separacji i usunięciu krwinek czerwonych chorego;