Oddział hematologiczny nowotworów krwi

Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi przyjmuje pacjentów w trybie planowym ze skierowaniem na pobyt dzienny.

Leczymy pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego, takimi jak:

  • pierwotne niedobory immunologiczne,
  • choroby rozrostowe (nowotworowe) układu chłonnego i granulocytarnego,
  • białaczki limfocytowe,
  • chłoniaki nieziarnicze,
  • przewlekłe białaczki szpikowe,
  • szpiczaki plazmocytowe,
  • nadpłytkowość samoistną.

 

 W ramach Oddziału Hematologicznego Nowotworów Krwi wykonywane są m.in. zabiegi lecznicze:

  • erytrocytaferezy

Zabieg erytrocytaferezy wykonuje się z użyciem separatora komórkowego w celu usunięcia krwinek czerwonych z krwiobiegu pacjenta z jednoczesnym uzupełnieniem objętości krwi preparatami zastępczymi (roztwór soli fizjologicznej, krystaloidy, koloidy). Do poszczególnych separatorów, automatycznie zaprogramowanych, przeznaczone są odpowiednie , jednorazowe zestawy. Pozaustrojowy przepływ krwi odbywa się przez dreny i worki separacyjno-kolekcyjne jednorazowego, jałowego zestawu i wymaga stosowania antykoagulantu (najczęściej cytrynianu disodowego o stężeniu 3,2% (ACD).W przypadku wymiany krwinek czerwonych po zakończeniu lub w trakcie zabiegu dąży się do uzyskania hematokrytu zbliżonego do normy dla osób zdrowych. Do osiągnięcia efektu klinicznego nieraz konieczne jest wykonanie kilka zabiegów.

Zabieg wykonywany jest w ramach tzw. hospitalizacji jednodniowej. Cała procedura rejestracji, badania, wykonania zabiegu, obserwacji i wypisu zwykle trwa ok 3-4 godziny. Pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem bezpośrednio do Rejestracji InterHem. Oprócz skierowania należy posiadać ze sobą dowód tożsamości, dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki badań krwi.