Dla pacjenta

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc

--------------------------------------------------------------------------------------

Koronawirus - aktualne informacje i zasady postępowania na stronie https://www.gov.pl/

link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

 

REJESTRACJA I SKIEROWANIA DO LEKARZY UBEZPIECZANIA ZDROWOTNEGO

Zasady zapisywania pacjentów zgłaszających się do lekarza lub korzystających z badań diagnostycznych lub innych świadczeń medycznych są jasno określone wobec wszystkich placówek, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczą one także wszystkich pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Warto wiedzieć, jakie mają Państwo prawa ale i obowiązki rejestrując się do lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego lub chcąc skorzystać z innych świadczeń medycznych.

 

Rejestracja do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

Jakie informacje mogą Państwo uzyskać w rejestracji?

W punkcie rejestracji, poza możliwością zapisania się do lekarza, mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń dostępnych w placówce,
 • czasu oczekiwania,
 • form i terminów zapisu do lekarza,
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia,
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty,
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • organizacji pracy przychodni.

 

W jaki sposób moga zarejestrować się Państwo u wybranego lekarza?

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy mogą zgłosić się Państwo do rejestracji:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą elektroniczną.

Na wizytę u lekarza mają Państwo prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji.

 

Skierowanie do lekarzy specjalistów, na badania diagnostyczne i inne świadczenia udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

 

Kiedy niezbędne jest skierowanie?

Zgłaszając się do wybranego specjalisty powinni Państwo przedstawić- oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń- ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym także przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, Państwa lekarz prowadzący powinien wystawić również skierowanie.

Należy pamietać, że na podstawie jednego skierowania mogą Państwo zarejestrować sie tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!

 

Kto wystawia skierowania do lekarza specjalisty, na badania diagnostyczne i inne świadczenia?

 • badania diagnostyczne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja lecznicza, opieka długoterminowa- lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ

Lekarz POZ, kierując Państwa do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest również dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstęonego rozpoznania.

 

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia Państwa do szpitala.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia.
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Poradni InterHem oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

 

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)