Oddział chemioterapii dziennej nowotworów krwi

Oddział Dzienny Nowotworów Krwi jest  przeznaczony do prowadzenia terapii nowotworów krwi w warunkach ambulatoryjnych (bez zostawania w szpitalu na noc). Umożliwia to pacjentom poprawę jakości życia poprzez minimalizację czasu pozostawania w szpitalu.

Wizyta Chorego w Oddziale Chemioterapii Dziennej przebiega następująco:

 • Termin przyjęcia wyznacza lekarz, kiedy podejmowana jest decyzja o tym, że dana terapia będzie prowadzona.
 • Przed każdym przyjęciem konieczne jest wykonanie badań krwi
 • Przyjęcie zaczyna się od wizyty lekarskiej. W jej trakcie podejmowana jest decyzja o podaniu kolejnej dawki leczenia. 
 • Po kwalifikacji lekarza, Chory udaje się do punktu pielęgniarskiego, gdzie pielęgniarki odbierają zlecenia lekarskie, zbierają wywiad pielęgniarski i koordynują podanie leczenia.
 • Chemioterapia przygotowywana jest w Aptece Szpitalnej, ale podają ją pielęgniarki Oddziału Dziennego na sali łóżkowej. 
 • Po podłączeniu kroplówki z chemioterapią Chorzy przebywają na sali łóżkowej.
 • Po zakończeniu leczenia Chory odbiera kartę informacyjną i potwierdza termin kolejnego podania.

Przed wizytą w Oddziale Dziennym należy przygotować:

 • wyniki badań, karty informacyjne, karty konsultacyjne lub zaświadczenia z leczenia w innych poradniach specjalistycznych – zwłaszcza te, wydane od czasu ostatniej wizyty w naszym Oddziale
 • listę aktualnie przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem
 • pytania do lekarza prowadzącego
 • NIP zakładu pracy jeśli potrzebne będzie wypisanie zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).
 • Ponadto warto zabrać 
  • okulary do czytania (jeśli występuje potrzeba ich noszenia)
  • obuwie zmienne
  • ewentualnie tablet, książkę, gazetę

W trakcie spotkania z lekarzem prosimy o:

 • zgłoszenie dolegliwości, jeżeli takie wystąpiły od ostatniego spotkania z lekarzem
 • przedstawienie wyników badań wykonanych od ostatniej wizyty
 • zgłoszenie potrzeby przedłużenia recept lub wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA)

W trakcie podawania chemioterapii należy:

 • bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać personelowi wszystkie niepokojące objawy pojawiające się w trakcie wlewu cytostatyków

Po wizycie w Oddziale Dziennym Nowotworów Krwi:

 • Karta informacyjna wydawana jest każdorazowo po pobycie w Oddziale
 • Przed każdym podaniem chemioterapii konieczne jest wykonanie aktualnych badań krwi.
 • Jeśli zostali Państwo skierowani na badanie ultrasonograficzne (USG), uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu badania w Rejestracji Poradni;  dysponujemy własną pracownią USG znajdującą się w InterHem ul. Choroszczańska 24
 • Jeśli zostali Państwo skierowani na prześwietlenie (RTG), uprzejmie prosimy o wykonanie badania w Pracowni RTG Eko-Rent ul. Nowy Świat 11C Białystok
 • Jeśli zostali Państwo skierowani na badanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (RM) , wykonywane jest w TMS Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Choroszczańska 31 w Białymstoku

 

Oddział Chemioterapii Dziennej Nowotworów Krwi świadczy równiez usługi odpłatne

Osobodzień 460 pln + koszt zaaplikowanych leków zalezny od indywidualnego zlecenia lekarskiego; przewidywany koszt terapii każdorazowo będzie przedstawiony do akceptacji choremu przed podjęciem decyzji o właczeniu leczenia.