Hospicjum domowe dla osób z chorobą nowotworową

Do Hospicjum Domowego przyjmowani są pacjenci z powiatów białostockiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, hajnowskiego, bielskiego, sokólskiego  z rozpoznaną i potwierdzoną badaniem histopatologicznym chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym, z objawami mozliwymi do opanowania w warunkach domowych.
Do zarejestrowania pacjenta potrzebne jest:

  • skierowanie (jak do poradni specjalistycznej wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę posiadającego podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym lub pacjent w trakcie chemioterapii paliatywnej),

  • kserokopie kart informacyjnych potwierdzające rozpoznaną chorobę,

  • potwierdzenie ubezpieczenia chorego (legitymacja emeryta, rencisty, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób zatrudnionych będących na zwolnieniu lekarskim ostatni odcinek ZUS RMUA).

Według umowy z NFZ chory pozostaje również pod opieką lekarza pierwszego kontaktu, który np. kieruje pacjenta na badania diagnostyczne oraz wystawia zlecenia na transport.

 

Zgłoszenia chorych odbywają się od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00- 16:00 osobiście bądź telefonicznie.

"InterHem" Hospicjum Domowe Białystok

15-748 Białystok
ul. Broniewskiego 4 lok. 219

tel 85 6510 534,605 400 779

fax 85 8110993

infolinia 801 333 200

email biuro@interhem.pl