O nas

 

Poradnia laryngologiczna Białystok

 

"InterHem" realizuje wizyty bezpłatne w ramach kontraktu  z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

 

 • opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie Hospicjum Domowego dla Osób z Chorobą Nowotworową (powiat białostocki, łomżyński, bielski, hajnowski, sokólski),
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie
  leczenia chorób naczyń i hematologii
 • leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych i chemioterapii w trybie jednodniowym,
 • leczenie szpitalne w zakresie onkologii klinicznej (Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi)

"InterHem" świadczy również odplatne usługi medyczne

w zakresie:

 • poradni hematologicznej,
 • poradni chorób naczyń,
 • poradni laryngologicznej dla dzieci i dorosłych
 • poradni logopedycznej
 • poradni ortopedycznej
 • badań USG,
 • poradni obrzęku limfatycznego,
 • oddziału chemioterapii w trybie jednodniowym,
 • punktu pobrań krwi.

 

ZASADY REJESTRACJI

 • Pacjenci mogą się rejestrować codziennie telefonicznie, osobiście oraz przez osoby trzecie do     wybranego lekarza
 • Wyznaczone godziny wizyt są tylko godzinami orientacyjnymi i uzależnione są od wizyt poprzednich pacjentów – pacjent ma jednak obowiązek zgłosić się na wyznaczoną godzinę
 • Pacjenci wchodzą do gabinetu w kolejności w jakiej są zapisani w rejestracji
 • Termin wizyty kontrolnej ustala lekarz (zgłasza się tą informację w rejestracji),
 • W przypadkach nagłych, wymagających szybkiej oceny lekarskiej, pacjent zgłasza się do rejestracji ,gdzie zostanie ustalony najbliższy możliwy czas odbycia się wizyty lekarskiej,
 • Inwalidzi Wojenni, Kombatanci, Inwalidzi Wojskowi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do rejestracji poza kolejnością; jednak zgłaszając się na wizytę lekarską obowiązuje ich ustalona godzina przyjęcia oraz kolejność zapisu w rejestracji
 • W dniu zgłoszenia na wizytę pacjent musi mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem,