INTERHEM

Opieka Ambulatoryjna
Opieka Szpitalna
Chemioterapia
Opieka Paliatywna

 

 

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 8 do 11 czerwca 2023 r. Poradnia InterHem będzie nieczynna

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W PORADNI INTERHEM W ZWIĄZKU Z COVID – 19


Do Poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
W momencie telefonicznego umawiania wizyty Pacjent jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19. Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
Dla Pacjentów poradni udostępnione jest wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są zamknięte. Proszę dzwonić wideodomofonem.
Pacjenci przychodzą do poradni w ustalonym terminie i na wyznaczoną godzinę. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz budynku.
Pacjent umówiony na wizytę przychodząc do poradni ma założoną maseczkę ochronną na twarz.
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia, osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Przed wejściem do gabinetu Pacjent jest zobowiązany do dokładnego zdezynfekowania rąk.
Pracownik poradni wskazuje Pacjentowi miejsce na korytarzu, w którym powinien przebywać w czasie oczekiwania na wizytę
Wizyty w poradni rozplanowane są zgodnie z zasadą bezpiecznego odstępu czasowego i przy zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni dla każdego Pacjenta.
Pracownicy poradni pracując w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem mają założone rękawice oraz przyłbice ochronne lub/i maseczki
Dokumenty tj. orzeczenia, opinie, zaświadczenia wydawane są wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu odbioru i godziny z rejestracją poradni.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEPORADY


W dniu zaplanowanej wizyty prosimy o pozostanie w domu z możliwością odebrania telefonu, ponieważ lekarz, do którego pacjent jest zapisany, zadzwoni w godzinach pracy Poradni INTERHEM. W ramach teleporady lekarz może wystawić e-receptę, zapotrzebowanie na środki zaopatrzenia medycznego, zwolnienie lekarskie, skierowanie na potrzebne badania oraz skonsultować wyniki badań dotychczas wykonanych.

Dokumenty w formie wydruku pozostawiane są do odbioru w rejestracji Poradni.

Jeżeli z takiej porady wynikać będzie konieczność bezpośredniego zbadania pacjenta, lekarz zaprosi Państwa na konsultację na wyznaczony dzień i godzinę. Pacjent zgłasza się na taką wizytę bez osób towarzyszących, a jeżeli stan pacjenta tego wymaga z jedną osobą towarzyszącą.

Zapisy pacjentów na listę oczekujących w kolejkę wizyt pierwszorazowych odbywają się również telefonicznie. Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

W każdej sprawie prosimy najpierw nawiązywać z Przychodnią kontakt telefoniczny, podczas którego otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

KONTAKT TELEFONICZNY: 85 652 52 71

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 08:00 – 16:00

 

 

PUNKT POBRAŃ KRWI NIECZYNNY OD 17 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA

NAJBLIŻSZY PUNKT POBRAŃ:

BCAM UL. CHOROSZCZAŃSKA 24

DIAGNOSTYKA UL. ANTONIUKOWSKA 11

 

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

 

Gdzie jesteśmy ?