Pracownia audiologiczna

Dysponujemy pracownią audiologiczną wyposażoną w specjalistyczną i nowoczesną aparaturę służącą do  przesiewowych badań słuchu jak również do badań klinicznych o pełnym zakresie. Dzięki współpracy z doświadczonymi diagnostami audiologii, oferujemy kompleksowe badania słuchu u niemowląt, małych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Atutem jest duże doświadczenie naszych pracowników i wieloletnia praca z pacjentami w różnym wieku w Szpitalu Uniwersyteckim.

Wykonujemy następujące badania:

  • tympanometria
  • tympanometria z rejestracją odruchu z mięśnia strzemiączkowego (audiometria impedancyjna)
  • otoemisje akustyczne DPOAE
  • audiometria tonalna
  • audiometria behawioralna w wolnym polu słuchowym

Badania słuchu wykonują:

Pani Beata Malicka - pielęgniarka, posiadająca "Licencję na wykonywanie badań obiektywnych słuchu" Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. 

Pani Mariola Falkowska - mgr pedagogiki, technik elektroradiologii.

 

DIAGNOSTYKA AUDIOLOGICZNA TO NIE JEST KWESTIA POSIADANIA SPRZĘTU!  

TO PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIE.

 

Wszystkie badania słuchu wykonywane w ramach wizyt na NFZ są NIEODPŁATNE. 

Wykonywane są również odpłatne badania słuchu.