Poradnia psychologiczna

 

W Poradni konsultacji udziela Artur Grabek-Łukaszewicz – magister psychologii (specjalność kliniczna), diagnosta, wykładowca akademicki w NWSP w Białymstoku. Edukację zaczynał na Wydziale Nauk Humanistycznych Université de Reims Champagne – Ardenne (Francja). Zawodowo związany z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, gdzie przeprowadza diagnozy niepowodzeń szkolnych oraz terapie w ramach WWRD. Dodatkowo, na co dzień pracuje w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do diagnozy:  Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5, baterii niepowodzeń szkolnych oraz nowoczesnego opiniowania. Ukończył szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce (Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego).  Ma doskonałe podejście do dzieci, poparte wieloletnim doświadczeniem. Dba o rozwój warsztatu, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach.