Poradnia logopedyczna

Mgr Agnieszka Prus - specjalista logopeda, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym m.in. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Zajmuje się róznorodnymi aspektami w obszarze rozwoju mowy i zbaurzeń w komunikacji werbalnej. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała również w przedszkolach oraz Poradniach Opieki Zdrowotnej. Jej zawód jest jej pasją.
Logopeda w zespole specjalistycznych Poradni Interhem zajmuje się:
1. Profilaktyką logopedyczną:
- wczesnym wspieraniem rozwoju mowy również u dzieci z niedosłuchem
- stymulacją funkcji przedjęzykowych, treningiem słuchowym
- interwencją logopedyczną w zakresie karmienia i trudności w karmieniu niemowląt i małych dzieci: brak lub osłabiony odruch ssania, zaburzone funkcje pokarmowe tj. odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie
2. Diagnozą i terapią zaburzeń w komunikacji słownej u dzieci z :
- opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej
- mutyzmem, logofobią
- upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa ( oligofazja)
- zespołem Aspergera, cechami autystycznymi, autyzmem
- nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
3. Diagnozą i terapią wad wymowy i mowy tj:
- dyslalia m.in. lambdacyzm, kappacyzmm, gammacyzm, sygmatyzm, rotacyzm
- dyslalia audiogenna ( zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem)
- palatolalia ( zaburzenia mowy u osób z rozszczepem podniebienia)
- niepłynność mówienia oraz jąkanie
4. Usprawnianiem funkcji aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego u pacjentów z:
- wadami artykulacyjnymi również o podłożu anatomicznym, np. skrócone lub przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe
- guzkami głosowymi (nieprawidłowa emisja głosu)
- niewydolnym podniebieniem miękkim ( niedrożność trąbki słuchowej, wysięki w uszach)
5. Rehabilitacją mowy u osób z:
-dyzartrią
-afazją