Chemioterapia dzienna

Oddział Chemioterapii Dziennej Nowotworów Krwi świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów dotknietych chorobami nowotworowymi krwi, którzy wymagają leczenia chemioterapeutykami.

   Przyjmowani są tutaj chorzy nie tylko z powiatu białostockiego, ale i innych powiatów, kierowani z Poradni Hematologicznej oraz oddziałów szpitalnych. Oddział dysponuje 12 łóżkami dla pacjentów.

   Po wcześniejszej konsultacji lekarza pacjentowi podawane są zlecone cytostatyki, po czym opuszcza on oddział. W czasie podawania leków nadzór nad pacjentem sprawuje lekarz oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

Oddział Chemioterapii Dziennej Nowotworów Krwi świadczy równiez usługi odpłatne.

Osobodzień 460 pln + koszt zaaplikowanych leków zalezny od indywidualnego zlecenia lekarskiego; przewidywany koszt terapii każdorazowo będzie przedstawiony do akceptacji choremu przed podjęciem decyzji o właczeniu leczenia.